Upravit stránku

Historie

Farmaceutická divize SVUS byla založena 1. května 1992 jako divize s nejlepší perspektivou na půdě dřívějšího sklářského výzkumného ústavu, s tradicí datující se k roku 1923, kdy zde byl založen Státní výzkumný ústav sklářský, který se zabýval výzkumem sklářských technologií – od toho název SVUS.

Později byl název SVUS doplněn o slovo Pharma, vzhledem k posunu podnikatelské činnosti směrem k farmacii. Původní prostory výzkumného ústavu, takzvané „bezprašné“ provozy, byly – po nezbytné adaptaci tak, aby vyhověly požadavkům na čisté prostředí třídy D – velmi vhodné k využití pro farmaceutický průmysl,  včetně primárního balení nesterilních lékových forem.

Cílem bylo co nejvíce vyhovět požadavkům rychle se rozšiřujícího domácího i zahraničního trhu léčiv, doplňků stravy a kosmetiky.

Činnost společnosti

Výroba (balení) jak léčiv, tak doplňků stravy probíhá v režimu správné výrobní praxe podle mezinárodně platných požadavků (Směrnice 2003/94/EC). Postupy balení jednotlivých přípravků jsou upřesňovány podle požadavků zákazníků – jak tuzemských, tak zahraničních.

Smluvní farmaceutická výroba (balení) je založena na odborných znalostech, zkušenostech a profesionálním přístupu všech zaměstnanců společnosti, které jsou zdokonalovány průběžným výcvikem.

Firma dlouhodobě spolupracuje s ověřenými dodavateli obalových materiálů jak z tuzemska, tak ze zahraničí.
 
Dodržování režimu správné výrobní praxe je pravidelně ověřováno jak orgánem státní správy (SÚKL), tak smluvními partnery.SVUS Pharma a.s. vyrábí generická léčiva a doplňky stravy pod obchodní značkou Farmax